Moikka maailma!

Tervetuloa WordPressiin. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita kirjoittamaan!

 

Kirjoita lomakkeeseen nimi, yritys ja sähköposti, niin saat kokeen tuloksen ja pdf-todistuksen sähköpostiisi palautettuasi kokeen.

Koe aikaa on yksi tunti. Kokeessa on väittämiä, valitse onko väittämä mielestäsi oikea vai väärä. Oikea vastaus 3 p. väärä -1 p. Maksimi pistemäärä 72 pistettä, hyväksytty suoritus >=47 pistettä
Muistiinpanojen ja muun materiaalin käyttö kokeessa on sallittua.
Onnea tenttiin.

Nimi Yritys Email
1. Sähkötöidenjohtaja voi siirtää vastuitaan muille työntekijöille, esimerkiksi työnjohtajalle.
2. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä jokaiseen kohteeseen jossa on sähköiskun tai valokaaren vaara.
3. Käytönjohtaja on nimettävä, jos rakennuksessa on 350 kVA 20/0,4 kV muuntaja.
4. Sähköisku on vaarallisempi, kun työskennellään kosteissa tai märissä olosuhteissa.
5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) voi myöntää poikkeusluvan sähkötyöturvallisuusstandardista poikkeamiseen.
6. Sähkötyö on luvanvaraista toimintaa Suomessa.
7. Yrityksen sähkötöiden johtajan on huolehdittava työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeämisestä.
8. Mittalaitetta, jonka ylijännitekestoisuus on luokkaa CAT I, saa käyttää rakennuksen 230/400 V sähköverkon pienjänniteasennusten mittauksissa.
9. Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava joka viides vuosi.
10. Sama henkilö voi toimia sekä sähkötöiden johtajana että käytönjohtajana samaan aikaan.
11. Kahvasulakkeen ns. uuniluukku-kytkin rakenteessa saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö.
12. Käytettävien työkalujen tai henkilökohtaisten suojainten kunto tulee tarkistaa aina ennen niiden käyttöä.
13. Sulakkeenvaihto on turvallisinta tehdä jännitteettömänä.
14. Tasavirran on oltava 2-4 kertaa suurempi kuin vaihtovirran, jotta sen fysiologinen vaikutus on sama kuin vaihtovirralla.
15. Jos volttimittari tai jännitetesteri on toiminut moitteettomasti edellisen kerran sillä mitattaessa, sen toimintaa ei tarvitse testata ennen jännitteettömyyden toteamista työkohteessa.
16. Jännitteettömyyden toteaminen asianmukaisella yleismittarilla ja asianmukaisilla mittapäillä suoraan jännitteisestä kiskosta ei ole jännitetyö, vaikka mittapäällä kosketaan jännitteiseen osaan.
17. Jännitetyöalue pienjännitteellä (Un <1 000V) ulottuu 20 cm etäisyydelle jännitteisestä osasta.
18. Kun korjattava laite (jossa ei ole isoja kondensaattoreita) erotetaan sähkönsyötöstä irrottamalla pistotulppa pois pistorasiasta, jännitteettömyyden toteaminen ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa.
19. Maallikko saa yksin suorittaa sähköisiä mittauksia kosketussuojaamattomasta kohteesta yleismittarilla.
20. Johtimen lisääminen jännitteiseen riviliittimeen ei vaadi erillistä jännitetyökoulutusta.
21. Luotettava tapa estää jännitteenkytkentä työkohteeseen kesken työn, on lukita turvakytkin ”auki” -asentoon (0- asentoon) ja varustaa ”Ei saa kytkeä – työ käynnissä” –kilvellä.
22. Sähkölaitteiston korjaustöissä työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää sopivia työkaluja (esimerkiksi jännitetyökaluja), mittaus- ja testauslaitteita ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä.
23. Sulakkeen saa aina vaihtaa virrallisena (kuormitus päällä).
24. Opastettu maallikko saa suorittaa mittauksia täysin kosketussuojaamattomasta kohteesta yleismittarilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *