Hatäensiapukurssi 4h

0
Oppitunnit
0
Modulit

What You'll Learn

 • 1 EA 4h Koulutuksen sisältö
 • 01 Toimenpiteet ensiavussa

  • 2 EA 4h Avun tarpeessa olevan auttaminen
  • 3 EA 4h Tilannearvio ja suojautuminen
  • 4 EA 4h Hätäilmoituksen tekeminen
  • 5 EA 4h Loukkaantuneen ensiarvio
  • 6 EA 4h Elvytys
 • 02 Ensiapu eri tilanteissa

  • 7 EA 4h Verenvuodot ja niiden ensiapu
  • 8 EA 4h Sokin tunnistus ja hoito
  • 9 EA 4h Selkäränkavamman ensiapu
  • 10 EA 4h Palovammat ja niiden ensiapu
  • 11 EA 4h Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
  • 12 EA 4h Defibrillaattorin käyttö
 • 03 Loppukoe

  • 13 EA 4h Loppukoe