Sähköalan Hätäensiapu 4h

Loppukoe

Loppukoe sisältää 30 väittämää, valitse onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saat 3 pistettä, väärästä -1.   Saat kokeen tuloksen ja hyväksytyn suorituksen jälkeen pdf-todistuksen palautesivulle ja sähköpostiisi.

Koe aikaa on yksi tunti. Hyväksytty suoritus >= 68 / 90  pistettä.
Muistiinpanojen ja muun materiaalin käyttö kokeessa on sallittua.
Onnea tenttiin.

Nimi Yritys e-mail
1. 
Kun aikaa kuluu, onnistuneen elvytyksen todennäköisyys pienenee eli  eloonjäämismahdollisuudet heikkenevät. Tämän vuoksi nopea avunhälytys ja nopeasti aloitettu elvytys on tärkeää.

2. 
Puhalluselvytys on ensisiainen elvytystapa potilaalle, joka ei hengitä.

3. 
Pysähtyminen auttamaan on tärkeää, koska puutteellisillakin taidoilla annettu ensiapu tuottaa aina paremman tuloksen kun apu, jota ei annettu kun pelätään epätäydellistä suoritusta.

4. 
Sähkötapaturmassa varmista, että loukkaantunut on irti sähkövirrasta ennekuin lähestyt häntä.

5. 
Tilannearvio tehdään ensin ja siinä tärkeää varmistaa oma turvallisuus.

6. 
Loukkaantuneen ensiarviossa saat tiedon, missä hän asuu ja työskentelee.

7. 
Henkilö on tajuton, kun hän ei vastaa puhutteluun eikä reagoi solisluun päälle koputteluun ja ravisteluun, hän kuitenkin hengittää itse.

8. 
Ensin aina turvataan peruselintoiminnot ( hengitys) ja sitten vasta esim. palovamman hoito.

9. 
Peruselvytyksessä painelurytmi on 60 kertaa minuutissa.

10. 
Sähköisku voi aiheuttaa palovamman ja sydämeen vakavan rytmihäiriön.

11. 
Jos henkilö on tukehtumassa, ei saa henkeä ja yrittää yskiä, aloita paineluelvytys nopeasti.

12. 
Leuan nostaminen ja pään kallistus- menetelmää käytetään henkilön ilmateiden avaamiseen.

13. 
Defibrillaattori (defi) on kannettava, tietokone, jota saa käyttää vain terveydenhuollon ammattilainen.

14. 
Painelu-puhalluselvytyksessä rytmi on 30:2 ja painallusrytmi vähintään 100 kertaa minuutissa.

15. 
Henkilöllä on verta pulppuava haava kädessä, ensipuna hälytän apua ja laitan hänet kylkiasentoon. 

16. 
Defibrillaattori on laite, joka analysoi sydämen rytmiä ja neuvoo käyttäjäänsä elvytystilanteessa.

17. 
Defibrillointi on tärkeää potilaalle, joilla on sydämessä kammiovärinä.

18. 
Jos et kykene antamaan ei hengittävälle potilaalle puhalluselvytystä, voit pitää muutaman sekunnin tauon aina 30 painalluksen jälkeen ja jatkaa paineluelvytyksellä.

19. 
Henkilöllä on verta pulppuava haava kädessä, hän huutaa tuletko auttamaan. Pyydän häntä istumaan, kohottamaan kättään  ja painamaan kovaa vuorokohtaa. Nappaan autostani  ensiapulaukun ja juoksen hänen luokseen. Jatkan sitten vuotokohdan painamista sidoksilla.

20. 
Henkilöllä on yli kämmenen kokoinen palovamma, missä on rakkuloita. Jäähdytän jääkuutioilla palovammaa ja laitan sitten rasvasidoksen kotihoidoksi.

21. 
Jos et kykene antamaan ei hengittävälle potilaalle puhalluselvytystä, voit jatkaa keskeytyksettömällä paineluelvytyksellä.

22. 
Henkilöllä on yli kämmenen kokoinen palovamma, missä on rakkuloita. Jäähdytän haalealla vedellä 20 minuuttia, suojaa sidoksella ja lähden tarvittaessa viemään hänet terveysasemalle arvioitavaksi hoidosta.

23. 
Hätäilmoituksen voi tehdä ainoastaan 112 sovelluksen kautta.

24. 
Suurjänniteonnettomuudessa tee hätäilmoitus ja estä lisäonnettomuudet. Loukkaantuneiden auttaminen voi alkaa vasta kun sähköyhtiö on katkaissut virran paikalta.

25. 
Selkärankavamman saanut on käännettävä ns. tukkimenetelmällä selälleen, jos hän ei hengitä ja tarvitsee peruselvytystä.

26. 
Elvyttäessä rintakehän painallukset tehdään rintalastan kärjen kohdalta.

27. 
Sokin enneltaehkäisyssä ensiapupaikalla tärkeää on olla lähellä loukkaantunutta ja rauhoitella.

28. 
Sähköisku voi aiheuttaa lisävamman siten, että henkilö putoaa ja loukkaa itseään saaaden esim. murtuman käteen.

29. 
- Hei, olen ”Janne” ja käynyt ensiapukoulutuksen, saanko auttaa sinua? On hyvä tapa aloittaa ensiarvio.

30. 
Tajuton on turvassa kylkiasennossa.