Sähköalan Hätäensiapukoulutus 4h

€75

​ Työturvallisuuslaki ja SFS 6002 sähköturvallisuusstandardi edellyttävät, että kaikilla sähköalalla työskentelevillä tulee olla suoritettuna riittävä ensiapukoulutus.​  Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittää ensiapuvalmiutta yleissäädöksen lisäksi. Kaikilla sähkötöihin osallistuville pitää antaa ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille. ​  Vaatimuksena sähköalalla on, että ensiapukoulutuksen tulee sisältää elvytyksen lisäksi palovammoihin, ruhje– ja viiltohaavoihin annettava ensiapu. Nämä sisältyvät tähän ensiapukoulutukseen ja koulutus

Siirry koulutukseen Lisää ostoskoriin

Difficulty
Pro

Hätäensiapukoulutus 4h

Siirry koulutukseen

Kouluttaja

Difficulty
Pro