Sähköalan Hätäensiapukoulutus 4h

0
Oppitunnit
0
Modulit


 • Työturvallisuuslaki ja SFS 6002 sähköturvallisuusstandardi edellyttävät, että kaikilla sähköalalla työskentelevillä tulee olla suoritettuna riittävä ensiapukoulutus.
 •  Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittää ensiapuvalmiutta yleissäädöksen lisäksi. Kaikilla sähkötöihin osallistuville pitää antaa ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille. 
 •  Vaatimuksena sähköalalla on, että ensiapukoulutuksen tulee sisältää elvytyksen lisäksi palovammoihin, ruhje– ja viiltohaavoihin annettava ensiapu. Nämä sisältyvät tähän ensiapukoulutukseen ja koulutus aloitetaan tilannearviosta, josta edetään loukkaantuneen ensiarvioon ja muihin hätäensiaputapauksiin. 
 •  Sähkötyön ensiapukoulutus on räätälöity erityisesti sähköalalle. Voit suorittaa kurssia omaan tahtiin, mutta kokonaisuudessa verkkokurssin suorittamiseen menee noin 4h. Suosittelen lämpimästi tekemään kurssin kerralla tai muutamassa osassa parin päivän sisällä, tällöin opit ja muistat parhaiten.

What You'll Learn

 • 1 Koulutuksen sisältö
 • 01 Toimenpiteet ensiavussa:

  • 2 Avun tarpeessa olevan auttaminen
  • 3 Tilannearvio ja suojautuminen
  • 4 Hätäilmoituksen tekeminen
  • 5 Loukkaantuneen ensiarvio
  • 6 Elvytys
 • 02 Ensiapu eri tilanteissa:

  • 7 Verenvuodot ja niiden ensiapu
  • 8 Sokin tunnistus ja hoito
  • 9 Selkäränkavamman ensiapu
  • 10 Palovammat ja niiden ensiapu
  • 11 Sähkötapaturmat ja tilannearviot
  • 12 Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
  • 13 Defibrillaattorin käyttö
 • 03 Loppukoe:

  • 14 Loppukoe