Seuraava

Koulutuksen sisältöKirjallinen koulutusmateriaali pdf-muodossa


Nykyaikaiset ensiapuohjeistukset ovat muotoutuneet ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa. Ajantasalla olevat tiedot ja taidot johtavat autettavan kannalta parhaaseen lopputukseen.