Paloturvallisuus sähköasennuksissa

 HAVAITUISTA PALOTURVALLISUUSRISKEISTÄ ILMOITTAMINEN ON JOKAISEN VASTUULLAKäyttöetäisyys vaihtelee sammutintyypin mukaan

Jauhesammuttimilla sammutus suoritetaan 1,5 – 3 metrin päästä palokohteesta.
Vaahto- ja nestesammuttimella voidaan tehokkaasti sammuttaa 0,5 – 1,5 metrin päästä palokohteesta.
Hiilidioksidisammuttimella tehokas sammutus voidaan suorittaa 0,5 – 1,5 metrin etäisyydeltä palokohteesta. Huomioi hiilidioksidin jäähdyttävä ja tukahduttava (syrjäyttää hapen) vaikutus.
Vesisammuttimilla sammutus suoritetaan 3 metrin päästä tai kauempaa palon luonteesta riippuen.