Lesson Archive

Sähkön vaarallisuus

Mikaäli olet tilannut kurssin, kirjaudu sisään.

Suorita oppitunti

Sähköajoneuvojen lataustavat.

Mikaäli olet tilannut kurssin, kirjaudu sisään.

Suorita oppitunti

Paloturvallisuus sähköasennuksissa

  HAVAITUISTA PALOTURVALLISUUSRISKEISTÄ ILMOITTAMINEN ON JOKAISEN VASTUULLA Käyttöetäisyys vaihtelee sammutintyypin mukaan Jauhesammuttimilla sammutus suoritetaan 1,5 – 3 metrin päästä palokohteesta. Vaahto- ja nestesammuttimella voidaan tehokkaasti sammuttaa 0,5 – 1,5 metrin päästä palokohteesta. Hiilidioksidisammuttimella tehokas sammutus voidaan suorittaa 0,5 – 1,5 metrin etäisyydeltä palokohteesta. Huomioi hiilidioksidin jäähdyttävä ja tukahduttava (syrjäyttää hapen) vaikutus. Vesisammuttimilla sammutus suoritetaan 3 […]

Suorita oppitunti

Sähkön vaarat

Mikaäli olet tilannut kurssin, kirjaudu sisään.

Suorita oppitunti