Sähkötyöturvallisuuskortti

Mallikuva sähkötyöturvallisuuskortista
Sähkötyöturvallisuuskortti toimii todistuksena suoritetusta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

 

Sähkötyöturvallisuuskorttia edellytetään kaikilta sähkötöitä tekeviltä ja niissä avustavilta työntekijöiltä. Sähkötyöturvallisuuskortin voi suorittaa käymällä standardin sfs6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen siten että suorittaa hyväksytysti koulutukseen kuuluvan tentin.

Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on, että opiskelija oppii ja kertaa turvalliset työskentelytavat sähkötöiden tekemiseen.

Koulutuksen sisältöön kuuluu kurssin alussa läpi käytävät sähkön vaarat ja sen fysiologiset vaikutukset ihmiseen esim. sähköiskutilanteessa.

Koulutuksen muita osioita on:

 • keskeisimmät sähkötöissä tarvittavat lait ja määräykset
 • turvalliset toimintatavat työkohteessa
 • henkilönimikkeet ja organisaatio sähköalalla
 • sähkölaitteiden ja -laitteistojen käyttötoimenpiteet
 • sähkölaitteistojen  kunnossapitokäytännöt
 • turvalliset työskentelykäytännöt sähkötöissä

Sähkötyöturvallisuuskortin voi suorittaa perinteisenä ryhmämuotoisena koulutuksena tai netissä verkkokoulutuksena esimerkiksi sahkot.com koulutusalustalla.

Standardi edellyttää että osallistujan tietämys varmistetaan tentillä tai muulla soveltuvalla tavalla, kurssin päätteeksi tehtävä tentti on vakiintunut osaamisen tason selvittämisen toimintatavaksi.

Kuinka kauan sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa?

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen on määritelty sfs6002 sähkötyöturvallisuusstandardissa. Koulutus on voimassa viisi vuotta tai mikäli standardiin tulee merkittäviä muutoksia myös tämä voi edellyttää koulutuksen uusimista. sähkötyöturvallisuuskortin voi uusia käymällä sähkötyöturvallisuuskoulutuksen uudelleen. Myös standardiin tulee muutoksia ajoittain, yleensä muutokset eivät ole niin merkittäviä että sähkötyöturvallisuuskoulutus tulisi uusia yksistään muuttuneen standardin vuoksi.

Tarvitaanko sähkötyöturvallisuuskorttia jos ei tee varsinaisia sähköasennuksia.

Sähkötyöturvallisuusstandardia SFS6002 asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Sähkölaitteistot toimivat kaikilla jännitealueilla pienoisjännitteistä suurjännitteisiin.

Standardin periaatteita voidaan soveltaa myös alla oleviin kohteisiin, kansallisen lisävaatimuksen mukaaisesti standardia sovelletaan Suomessa alla mainittuihin kohteisiin.

 • ilma-alukset ja ilmatyynyalukset, jotka liikkuvat omalla voimallaan
 • merellä omalla voimallaan tai ulkopuolisella voimalla kulkevat alukset
 • elektroniset televiestintä- ja tietojärjestelmät
 • elektroniset instrumentointi-, säätö-, ja automaatiojärjestelmät
 • ajoneuvojen sähkölaitteet
 • sähkörautatiet mukaan lukien liikkuva kalusto
 • kansainvälisen merilain alaiset meritekniset asennukset
 • kokeelliset sähköiset tutkimustyöt

Yllä mainituissa kohteissa työskenneltäessä sähköön liittyvissä töissä tarvitaan voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti.