Loppukoe SFS6002 ICT

Ainoastaan rekisteröityneille käyttäjille.


ICT Lait ja asetukset


Katso sivulla oleva materiaali.


ICT-alalla työskentelevä henkilö on usein sähköalan nimikkeistössä opastettu henkilö, hänellä tulee olla riittävät tiedot sähkön vaaroista.SFS6002 Sähkötyöturvallisuustandardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä. Sähkölaitteistot voivat toimia kaikilla jännitealueilla pienoisjännitteistä suurjännitteesiin. Kansallisen lisävaatimuksen perusteella standardia sovelletaan myös työskenneltäessä elektronisten televiestintä- ja tietojärjestelmien parissa.Sähkö- ja työturvallisuus, asetukset ja lait


Testaa tietosi